Aspose.Html.Rendering.Image

Aspose.Html.Rendering.Image ad alanı, belirli aygıt sınıfının yanı sıra tarama biçimlerine dönüştürmeden sorumlu birkaç işleme seçeneği sınıfı sağlar: jpeg, png, bmp, gif, tiff.

sınıflar

SınıfTanım
ImageDeviceTarama biçimlerine dönüştürmeyi temsil eder: jpeg, png, bmp, gif, tiff.
ImageRenderingOptionsiçin işleme seçeneklerini temsil ederImageDevice . Bu seçenekler çıktı görüntü biçimini, sıkıştırmayı, çözünürlüğü vb. belirtmek için kullanılır.
TextOptionsŞunun için metin işleme seçeneklerini temsil eder:ImageDevice .

numaralandırma

numaralandırmaTanım
CompressionEtiketli Görüntü Dosyası Formatı (TIFF) bitmap görüntüleri için olası sıkıştırma şemalarını belirtir.
ImageFormatGörüntünün dosya formatını belirtir.