PdfDevice.PdfGraphicContext.FillBrush

PdfDevice.PdfGraphicContext.FillBrush property

Yolların içini doldurmak için kullanılan fırça nesnesini ayarlar veya alır.

public override IBrush FillBrush { get; set; }

Ayrıca bakınız