PdfDevice.PdfGraphicContext.LineCap

PdfDevice.PdfGraphicContext.LineCap property

Vurgulanan herhangi bir açık yol için uç noktaların şeklini belirten kodu ayarlar veya alır.

public override LineCap LineCap { get; set; }

Ayrıca bakınız