PdfDevice.PdfGraphicContext.StrokeBrush

PdfDevice.PdfGraphicContext.StrokeBrush property

Konturlu yollar için kullanılan fırça nesnesini ayarlar veya alır.

public override IBrush StrokeBrush { get; set; }

Ayrıca bakınız