PdfDevice.PdfGraphicContext.Transform

PdfDevice.PdfGraphicContext.Transform method

Geçerli dönüşüm matrisini, belirtilen matrisi çarparak değiştirin.

public override void Transform(Matrix matrix)
ParametreTipTanım
matrixMatrixDönüşüm matrisi.

Ayrıca bakınız