PdfDocumentInfo.Author

PdfDocumentInfo.Author property

Belgeyi oluşturan kişinin adı.

public string Author { get; set; }

Ayrıca bakınız