PdfDocumentInfo.Keywords

PdfDocumentInfo.Keywords property

Belgeyle ilişkili anahtar sözcükler.

public string Keywords { get; set; }

Ayrıca bakınız