PdfDocumentInfo.Subject

PdfDocumentInfo.Subject property

Belgenin konusu.

public string Subject { get; set; }

Ayrıca bakınız