Aspose.Html.Rendering.Xps

Aspose.Html.Rendering.Xpsad alanı, özel aygıt sınıfının yanı sıra bir xps belgesine dönüştürmekten sorumlu birkaç rendering seçenek sınıfı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
XpsDeviceBir xps belgesine dönüştürmeyi temsil eder.
XpsRenderingOptionsiçin işleme seçeneklerini temsil ederXpsDevice .