Class CssOptions

CssOptions class

CSS oluşturma seçeneklerini temsil eder.

public class CssOptions

Özellikleri

İsimTanım
MediaType { get; set; }Alır veya ayarlarMediaType oluşturma sırasında medya sorgularının çözülmesi için kullanılacaktır. Varsayılan değer:Yazdır .

Ayrıca bakınız