Class DeviceTGraphicContextTRenderingOptions.DeviceConfigurationTGraphicContextTRenderingOptions

Device<TGraphicContext,TRenderingOptions>.DeviceConfiguration<TGraphicContext,TRenderingOptions> class

Aygıtlar için yapılandırma nesnesini temsil eder.

public class DeviceConfiguration<TGraphicContext, TRenderingOptions>
    where TGraphicContext : GraphicContext, new()
    where TRenderingOptions : RenderingOptions

yapıcılar

İsimTanım
DeviceConfiguration()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
PageWritingStrategy { get; set; }Sayfa yazma stratejisini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız