Struct GlyphInfo

GlyphInfo structure

Glifle ilgili bilgileri içerir.

public struct GlyphInfo

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; }Yazı tipindeki bu glifin dizinini alır.
Offset { get; }Nokta cinsinden bir sonraki glif için ofseti alır.
StringRepresentation { get; }Bu glifin dize gösterimini alır.
Width { get; }Glifin genişliğini punto cinsinden alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()a döndürürString bu örneği temsil eder.

Ayrıca bakınız