PageSetup.AdjustToWidestPage

PageSetup.AdjustToWidestPage property

Sayfa boyutunun belgedeki en geniş sayfaya ayarlanacağı durumu belirleyen bayrağı alır veyaz ayarlar. Bu seçenek zaman alıcıdır, bu nedenle belge işleme süresi iki kat artırılabilir. Ayar, yalnızca belgedeki en geniş sayfanın, belgede belirtilen sayfa boyutundan daha geniş olması durumunda gerçekleşir.PageSetup . Adjusted sayfa boyutu, belgedeki tüm sayfalar için kullanılacaktır.

public bool AdjustToWidestPage { get; set; }

Ayrıca bakınız