Class RenderingOptions

RenderingOptions class

İşleme seçeneklerini temsil eder.

public class RenderingOptions

yapıcılar

İsimTanım
RenderingOptions()Yeni bir örneğini başlatır.RenderingOptions sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
BackgroundColor { get; set; }Alır veya ayarlarColorher sayfanın arka planını dolduracak. Varsayılan değer:Transparent .
Css { get; }Bir alırCssOptions css özelliklerinin yapılandırılması için kullanılan nesne işleme.
virtual HorizontalResolution { get; set; }Dahili (filtrelerin işlenmesi sırasında kullanılan) görüntüler için inç başına piksel cinsinden yatay çözünürlüğü ayarlar veya alır. Varsayılan olarak bu özellik 300 dpi’dir.
PageSetup { get; }Yapılandırma çıktısı page-set. için kullanılan bir sayfa kurulum nesnesi alır
virtual VerticalResolution { get; set; }Dahili (filtrelerin işlenmesi sırasında kullanılan) görüntüler için inç başına piksel cinsinden dikey çözünürlüğü ayarlar veya alır. Varsayılan olarak bu özellik 300 dpi’dir.

Ayrıca bakınız