Class TextInfo

TextInfo class

Oluşturulan metin hakkında bilgi içerir.

public class TextInfo

Özellikleri

İsimTanım
GlyphInfos { get; }Oluşturulan glifler hakkında bilgi alır.

Ayrıca bakınız