Enum HTMLSaveFormat

HTMLSaveFormat enumeration

Belgenin kaydedildiği biçimi belirtir.

public enum HTMLSaveFormat

değerler

İsimDeğerTanım
Original0Belge orijinal biçiminde kaydedilecek.
Markdown1Belge, Markdown. olarak kaydedilecek
MHTML2Belge MHTML. olarak kaydedilecek

Ayrıca bakınız