Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Extensions

Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Extensions ad alanı, Markdown biçiminin ShortCode, FrontMatter, vb. gibi çeşitli uzantılarını işlemenize olanak tanıyan nesneleri ve yöntemleri içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ChildFrontMatterSyntaxNodeChildFrontMatterSyntaxNode öğesini tanımlar
HugoFrontMatterSyntaxNodeTemel sınıfı tanımlar HugoFrontMatterSyntaxNode
HugoShortCodeSyntaxNodeHugoShortCodeSyntaxNode ‘yi tanımlar
HugoSyntaxExtensionHugoSyntaxExtension’ı tanımlar.
HugoYamlBasedFrontMatterSyntaxNodeHugoYamlBasedFrontMatterSyntaxNode öğesini tanımlar
ShortCodeParameterSyntaxNodeShortCodeParameterSyntax’ı tanımlar.
YamlMappingSyntaxNodeYamlMappingSyntaxNode ‘yi tanımlar
YamlScalarSyntaxNodeYamlScalarSyntaxNode öğesini tanımlar
YamlSequenceSyntaxNodeYamlSequenceSyntaxNode ‘yi tanımlar