Class MarkdownSyntaxExtension

MarkdownSyntaxExtension class

MarkdownSyntaxExtension için temel sınıfı tanımlar

public abstract class MarkdownSyntaxExtension

yöntemler

İsimTanım
abstract Setup(IMarkdownParserBuilder)Kurulum için arabirimi tanımlar

Ayrıca bakınız