Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Text

Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax.Text ad alanı, text kaynaklarıyla çalışmak için nesneleri ve arabirimleri içerir.

sınıflar

SınıfTanım
SourceTextTemel sınıf, SourceText. öğesini uygular
SourceTextReaderSourceTextReader’ı temsil eder.
TextLineCollectionTextLineCollection’ı temsil eder.

Yapılar

YapıTanım
TextLineTextLine’ı temsil eder.
TextSpanspan. metnini temsil eder