Aspose.Html.Toolkit.Optimizers

Aspose.Html.Toolkit.Optimizers ad alanı, SVG belgelerini optimize etmek için sınıflar içerir. Optimizasyon süreci, kullanılmayan veya görünmeyen öğelerini ve özniteliklerini kaldırmayı, grupları birleştirmeyi ve yol bölümlerinin boyutunu küçültmeyi içerir.

sınıflar

SınıfTanım
SVGOptimizationOptionsSVGOptimizationOptions, SVG belgelerini optimize etmek için seçenekleri depolamaya yönelik bir sınıftır.
SVGOptimizerSVGOptimizer, SVG belgelerini optimize etmek için tasarlanmış statik bir sınıftır. Optimizasyon derken, kullanılmayan veya görünmez öğeleri ve bunların özniteliklerini kaldırmayı, grupları birleştirmeyi ve yol bölümlerinin boyutunu küçültmeyi kastediyoruz.
SVGPathOptimizationOptionsSVGPathOptimizationOptions, SVG yolu öğelerinin segmentlerini optimize etmeye yönelik seçenekleri depolamak için bir sınıftır.