Aspose.Html.Window

Aspose.Html.Window ad alanı, bir DOM belgesi içeren bir window ‘yi temsil eden for window nesnesiyle ilişkilidir. Etkin belge adresi ve tarama geçmişiyle ilgili sınıfları ve interfaces içerir.

sınıflar

SınıfTanım
LocationKonum nesneleri, Belgelerinin göz atma bağlamındaki etkin belgenin adresinin bir temsilini sağlar ve geçmiş nesnesine girişler ekleyerek veya değiştirerek, göz atma bağlamının oturum geçmişinin geçerli girişinin değiştirilmesine izin verir.

Arayüzler

ArayüzTanım
IWindowPencere nesnesi, bir DOM belgesi içeren bir pencereyi temsil eder.
IWindowEventHandlersPencere nesnesi tarafından devralınması gereken arayüzü temsil eder
IWindowTimersYazarların zamanlayıcı tabanlı geri aramalar planlamasına izin verir.