SetIdAttribute

Element.SetIdAttribute method

如果参数 isId 为真,则该方法将指定的属性声明为用户确定的 ID 属性。

public void SetIdAttribute(string name, bool isId)
范围 类型 描述
name String 属性名称。
isId Boolean 如果设置为 true [is id]。

也可以看看