Enum HTMLSaveFormat

HTMLSaveFormat enumeration

指定文档的保存格式。

public enum HTMLSaveFormat

价值观

姓名价值描述
Original0文档将以其原始格式保存。
Markdown1文档将保存为 Markdown.
MHTML2文档将保存为 MHTML.

也可以看看