Aspose.Imaging.FileFormats.OpenDocument.Objects

The Open document objects

Classes

ClassDescription
OdGraphicStyleThe open document graphic style.
OdMetadataThe Metadata of open document
OdTransformInfoThe open document translate info