WmfAnimatePalette

WmfAnimatePalette constructor

The default constructor.

public WmfAnimatePalette()

See Also