Aspose.Imaging.FileFormats.Cdr.Enum

Namnutrymmet hanterar bearbetning av Cdr-filformat.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
CdrFillTypeCdr-fyllningstypen