Aspose.Imaging.FileFormats.Dng.Decoder

Namnutrymmet innehåller DNG-avkodartyper

Klasser

Klass Beskrivning
ImageOtherParameters Andra bildparametrar
ImageParameters Dng-bildparametrar
RawData Rådata i DNG-format