Aspose.Imaging.FileFormats.Dng.Decoder

Namnutrymmet innehåller DNG-avkodartyper

Klasser

KlassBeskrivning
ImageOtherParametersAndra bildparametrar
ImageParametersDng-bildparametrar
RawDataRådata i DNG-format