Aspose.Imaging.ImageLoadOptions

Namnutrymmet innehåller olika laddningsalternativ för filformat.

Klasser

KlassBeskrivning
CdrLoadOptionsCdr-laddningsalternativen
DngLoadOptionsDNG-laddningsalternativen
Jpeg2000LoadOptionsJPEG2000 laddningsalternativ
OdLoadOptionsInläsningsalternativen för öppna dokument
SvgLoadOptionsSvg-laddningsalternativen.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
NoiseReductionTypeTypen av dbdd brusreducering.