Aspose.Imaging.Xmp.Schemas.Pdf

Namnutrymmet innehåller relaterade hjälpklasser, konstanter och metoder som används med Adobe PDF-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfPackageRepresenterar Adobe Pdf-namnutrymme.