GetEnumerator

XmpPackage.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.

public IEnumerator<KeyValuePair<string, object>> GetEnumerator()

Returvärde

AIEnumerator som kan användas för att iterera genom samlingen.

Se även