Aspose.Imaging.FileFormats.Cdr.Enum

Ad alanı, Cdr dosya biçimi işlemeyi işler.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
CdrFillTypecdr doldurma türü