Aspose.Imaging.FileFormats.Dng.Decoder

Ad alanı, DNG kod çözücü türlerini içerir

sınıflar

SınıfTanım
ImageOtherParametersDiğer resim parametreleri
ImageParametersDng görüntü parametreleri
RawDataDNG formatındaki ham veriler