Aspose.Imaging.FileFormats.Dng.Decoder

Ad alanı, DNG kod çözücü türlerini içerir

sınıflar

Sınıf Tanım
ImageOtherParameters Diğer resim parametreleri
ImageParameters Dng görüntü parametreleri
RawData DNG formatındaki ham veriler