Keywords

OdMetadata.Keywords property

Anahtar kelimeleri alır veya ayarlar.

public string Keywords { get; set; }

Mülk değeri

Anahtar kelimeler.

Ayrıca bakınız