Aspose.Imaging.FileFormats.OpenDocument

Açık belge grafik nesneleri

sınıflar

SınıfTanım
OdgImageAçık Belge Grafiği
OdImageAçık belge
OdObjectAçık belge nesnesi.
OtgImageOtg resmi