PdfDocumentInfo

PdfDocumentInfo class

Bu sınıf, belge açıklaması için meta veri kümesini temsil eder.

public class PdfDocumentInfo

yapıcılar

İsim Tanım
PdfDocumentInfo() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Author { get; set; } Belgenin yazarını alır veya ayarlar.
Keywords { get; set; } Belgenin anahtar sözcüklerini alır veya ayarlar.
Subject { get; set; } Belgenin konusunu alır veya ayarlar.
Title { get; set; } Belgenin başlığını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız