Aspose.Imaging.ImageLoadOptions

Ad alanı, farklı dosya biçimi yükleme seçenekleri içerir.

sınıflar

SınıfTanım
CdrLoadOptionsCdr yükleme seçenekleri
DngLoadOptionsDNG yükleme seçenekleri
Jpeg2000LoadOptionsJPEG2000 yükleme seçenekleri
OdLoadOptionsAçık Belge Yükleme Seçenekleri
SvgLoadOptionsSvg yükleme seçenekleri.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
NoiseReductionTypedbdd parazit azaltma türü.