GetEnumerator

XmpPackage.GetEnumerator method

Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.

public IEnumerator<KeyValuePair<string, object>> GetEnumerator()

Geri dönüş değeri

AIEnumerator koleksiyonda yineleme yapmak için kullanılabilir.

Ayrıca bakınız