DocumentFontsSubsystem.DocumentFontsSubsystem

DocumentFontsSubsystem(Stream, Dictionary<string, string>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουDocumentFontsSubsystem τάξη.

public DocumentFontsSubsystem(Stream defaultFontStream, 
    Dictionary<string, string> fontsSubstitutions = null)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
defaultFontStreamStreamΗ προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.
fontsSubstitutionsDictionary`2Οι αντικαταστάσεις γραμματοσειρών.

Δείτε επίσης


DocumentFontsSubsystem(string, Dictionary<string, string>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουDocumentFontsSubsystem τάξη.

public DocumentFontsSubsystem(string defaultFontFile, 
    Dictionary<string, string> fontsSubstitutions = null)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
defaultFontFileStringΗ προεπιλεγμένη γραμματοσειρά.
fontsSubstitutionsDictionary`2Οι αντικαταστάσεις γραμματοσειρών.

Δείτε επίσης


DocumentFontsSubsystem(Dictionary<string, string>)

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουDocumentFontsSubsystem τάξη.

public DocumentFontsSubsystem(Dictionary<string, string> fontsSubstitutions = null)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
fontsSubstitutionsDictionary`2Οι αντικαταστάσεις γραμματοσειρών.

Δείτε επίσης