Class ImageSavingArgs

ImageSavingArgs class

Παρέχει δεδομένα για συμβάν ImageSaving.

public class ImageSavingArgs : ResourceSavingArgs

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Document { get; }Λαμβάνει το έγγραφο αποθήκευσης.
FileName { get; }Λαμβάνει το όνομα αρχείου.
ImageType { get; }Λαμβάνει τον τύπο της εικόνας προς αποθήκευση.
KeepStreamOpen { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει μια τιμή που υποδεικνύει εάν η ροή παραμένει ανοιχτή.
Stream { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη ροή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του πόρου.
Uri { get; set; }Λαμβάνει ή ρυθμίζει το uri για πρόσβαση στον αποθηκευμένο πόρο.

Δείτε επίσης