Enum ResourceExportType

ResourceExportType enumeration

Αριθμεί τρόπους εξαγωγής ενός πόρου

public enum ResourceExportType

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
NoExport0Ο πόρος παραλείφθηκε
ExportAsStream1Ο πόρος εξάγεται σε μια ροή.
ExportEmbedded2Ο πόρος εξήχθη ως τιμή κωδικοποιημένης βάσης 64 σε HTML page

Δείτε επίσης