ResourceSavingArgs.Uri

ResourceSavingArgs.Uri property

Λαμβάνει ή ρυθμίζει το uri για πρόσβαση στον αποθηκευμένο πόρο.

public string Uri { get; set; }

Δείτε επίσης