Class FontSavingArgs

FontSavingArgs class

Menyediakan data untuk acara FontSaving.

public class FontSavingArgs : ResourceSavingArgs

Properti

NamaKeterangan
Document { get; }Mendapatkan dokumen penyimpanan.
FileName { get; }Mendapatkan nama file.
FontFamilyName { get; }Mendapatkan nama keluarga font yang akan disimpan.
IsBold { get; }Mendapat nilai yang menunjukkan apakah font yang disimpan dicetak tebal.
IsItalic { get; }Mendapat nilai yang menunjukkan apakah font yang disimpan miring.
KeepStreamOpen { get; set; }Mendapat atau menyetel nilai yang menunjukkan apakah streaming tetap terbuka.
Stream { get; set; }Mendapat atau menyetel aliran yang digunakan untuk menyimpan sumber daya.
Uri { get; set; }Mendapat atau menyetel uri untuk mengakses sumber daya yang disimpan.

Lihat juga