Aspose.Note voor .NET

Naamruimten

Naamruimte Beschrijving
Aspose.Note DeNote naamruimte bevat klassen die de documentstructuur vertegenwoordigen.
Aspose.Note.Fonts DeFonts naamruimte bevat klassen die functionaliteit bieden om te manipuleren door de omgeving van het lettertype voor een document.
Aspose.Note.Importing DeImporting naamruimte bevat klassen die api bieden om inhoud uit documenten in PDF-indeling te importeren.
Aspose.Note.Saving DeSaving naamruimte bevat klassen die het opslaan naar verschillende formaten uitvoeren.
Aspose.Note.Saving.Html DeHtml naamruimte bevat klassen die opslaan in HTML-indeling uitvoeren.
Aspose.Note.Saving.Pdf DePdf naamruimte bevat klassen die het opslaan naar PDF-indeling uitvoeren.