Aspose.Note voor .NET

Naamruimten

NaamruimteBeschrijving
Aspose.NoteDeNote naamruimte bevat klassen die de documentstructuur vertegenwoordigen.
Aspose.Note.FontsDeFonts naamruimte bevat klassen die functionaliteit bieden om te manipuleren door de omgeving van het lettertype voor een document.
Aspose.Note.ImportingDeImporting naamruimte bevat klassen die api bieden om inhoud uit documenten in PDF-indeling te importeren.
Aspose.Note.SavingDeSaving naamruimte bevat klassen die het opslaan naar verschillende formaten uitvoeren.
Aspose.Note.Saving.HtmlDeHtml naamruimte bevat klassen die opslaan in HTML-indeling uitvoeren.
Aspose.Note.Saving.PdfDePdf naamruimte bevat klassen die het opslaan naar PDF-indeling uitvoeren.