Class FontsSubsystem

FontsSubsystem class

Basisklasse die Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem-interface implementeert. Biedt functionaliteit voor standaardlettertype en lettertypevervangingen. Negeer Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFontFamily-beveiligde lidfunctie in een afgeleide klasse om logica te implementeren voor het ophalen vanFontFamily object.

public abstract class FontsSubsystem : IFontsSubsystem

Eigenschappen

NaamBeschrijving
DefaultFont { get; }Standaardlettertype ophalen of instellen.

methoden

NaamBeschrijving
AddFont(Stream)Voeg het lettertype toe.
AddFont(string)Voeg het lettertype toe.
AddFont(Stream, string)Voeg het lettertype toe.
AddFontSubstitution(string, string)Voegt lettertypevervanging toe.
virtual GetFontFamily(string)Krijgt lettertypefamilie.
LoadFontsFromFolder(string)Laadt alle TrueType-lettertypen uit de opgegeven map naar de interne verzameling.

Zie ook