Class FontSavingArgs

FontSavingArgs class

Biedt gegevens voor FontSaving-gebeurtenis.

public class FontSavingArgs : ResourceSavingArgs

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Document { get; }Haalt het opslagdocument op.
FileName { get; }Krijgt de bestandsnaam.
FontFamilyName { get; }Haalt de familienaam op van het lettertype dat moet worden opgeslagen.
IsBold { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of het lettertype dat wordt opgeslagen vet is.
IsItalic { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of het lettertype dat wordt opgeslagen cursief is.
KeepStreamOpen { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of stream open moet blijven.
Stream { get; set; }Haalt of stelt de stream in die wordt gebruikt om de bron op te slaan.
Uri { get; set; }Haalt de uri op of stelt deze in om toegang te krijgen tot de opgeslagen bron.

Zie ook