FontSavingArgs.IsItalic

FontSavingArgs.IsItalic property

Krijgt een waarde die aangeeft of het lettertype dat wordt opgeslagen cursief is.

public bool IsItalic { get; }

Zie ook