Aspose.Note för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.NoteDenNote namnutrymmet innehåller klasser som representerar dokumentstruktur.
Aspose.Note.FontsDenFonts namnrymden innehåller klasser som ger funktionalitet att manipulera efter typsnittets miljö för ett dokument.
Aspose.Note.ImportingDenImporting namnutrymmet innehåller klasser som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format.
Aspose.Note.SavingDenSaving namnutrymmet innehåller klasser som sparar i olika format.
Aspose.Note.Saving.HtmlDenHtml namnutrymmet innehåller klasser som sparar till HTML-format.
Aspose.Note.Saving.PdfDenPdf namnutrymmet innehåller klasser som sparar till PDF-format.