Aspose.Note för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose.Note DenNote namnutrymmet innehåller klasser som representerar dokumentstruktur.
Aspose.Note.Fonts DenFonts namnrymden innehåller klasser som ger funktionalitet att manipulera efter typsnittets miljö för ett dokument.
Aspose.Note.Importing DenImportingnamnutrymmet innehåller klasser som tillhandahåller api för att importera innehåll från dokument i PDF-format.
Aspose.Note.Saving DenSaving namnutrymmet innehåller klasser som sparar i olika format.
Aspose.Note.Saving.Html DenHtml namnutrymmet innehåller klasser som sparar till HTML-format.
Aspose.Note.Saving.Pdf DenPdf namnutrymmet innehåller klasser som sparar till PDF-format.