Aspose.Note.Fonts

DenFonts namnrymden innehåller klasser som ger funktionalitet att manipulera efter typsnittets miljö för ett dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
DocumentFontsSubsystemEnkel implementering av Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem. HämtarFontFamily objekt från OS.
FontsSubsystemBasklass som implementerar Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem-gränssnitt. Ger funktionalitet för standardteckensnitt och teckensnittsersättningar. Åsidosätt Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFetchFontFamily-skyddad medlemsklass för att implementera en logga-skyddad medlemsklass för hämtningFontFamily objekt.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IFontsSubsystemImplementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note hämtar teckensnitt när du sparar ett dokument.