Class FontsSubsystem

FontsSubsystem class

Basklass som implementerar Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem-gränssnitt. Ger funktionalitet för standardteckensnitt och teckensnittsersättningar. Åsidosätt Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFetchFontFamily-skyddad medlemsklass för att implementera en logga-skyddad medlemsklass för hämtningFontFamily objekt.

public abstract class FontsSubsystem : IFontsSubsystem

Egenskaper

namnBeskrivning
DefaultFont { get; }Hämtar eller ställer in standardteckensnitt.

Metoder

namnBeskrivning
AddFont(Stream)Lägg till typsnittet.
AddFont(string)Lägg till typsnittet.
AddFont(Stream, string)Lägg till typsnittet.
AddFontSubstitution(string, string)Lägger till teckensnittsersättning.
virtual GetFontFamily(string)Får teckensnittsfamilj.
LoadFontsFromFolder(string)Laddar alla TrueType-teckensnitt från angiven mapp till intern samling.

Se även