FontsSubsystem.AddFont

AddFont(Stream, string)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(Stream stream, string tempFolder)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamStrömmen som innehåller teckensnittet.
tempFolderStringTemp-mappen.

Se även


AddFont(Stream)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(Stream stream)
ParameterTypBeskrivning
streamStreamStrömmen som innehåller teckensnittet.

Se även


AddFont(string)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(string file)
ParameterTypBeskrivning
fileStringSökvägen till filen som innehåller teckensnittet.

Se även